Vacancies

Snellius wants to make it easier to connect companies and students. Below you can find a number of interesting vacancies. If you are interested in them, send an email to snellius@tudelft.nl and we will then put you in touch with the company, or email them directly.

Do you want to stay up to date on vacancies? You can subscribe to the mailing list below to receive all e-mails that Snellius receives about career events/PhD positions/internships/job vacancies and more.

We wish you success with your career!

Watermanagement with the use of satellite data
A career at Witteveen + Bos
Wil jij aan de slag met satellietdata en bijdragen aan het monitoren van beregening? Wereldwijd en ook in Nederland staat het landgebruik sterk onder druk door toenemende droogte. Door het zichtbaar worden van de gevolgen van klimaatverandering ervaren we de beperkingen van de huidige land- en watermanagement strategieën. Witteveen + Bos werkt aan verschillende initiatieven om toekomstig watermanagement te verbeteren. You can read more about Witteveen + Bos by clicking on the button. For further information contact Snellius at snellius@tudelft.nl.